Unicef Türkiye, Sosyal Sorumluluk Dernekleri

1, October 2009 Gönderen  
Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.

UNICEF, birçok ülkede işbirliği yaptığı bütün kuruluşlarla birlikte dünya topluluğunun benimsediği sürdürülebilir insani kalkınma hedeflerine ulaşılması ve Birleşmiş Milletler kuruluş bildirgesinde yer alan barış ve sosyal ilerleme vizyonunun gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Bu anlamda UNICEF TÜRKİYE’nin yaptığı çalışmaları ve projelerini, daha fazla destek görmesi umuduyla sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Ülke Temsilciliği çalışanları, ÜPEP çerçevesinde, hükümet kuruluşları, çocuklar ve aileleri, sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kardeş kuruluşları, AB, Dünya Bankası ve çocuk haklarının savunumu ve desteklenmesiyle yakından ilgili diğer kuruluşlarla temas halinde aktif programlar yürütmektedirler.

UNICEF en dezavantajlı konumda olan çocuklara, yani savaş kurbanlarına, aşırı yoksulluk içindekilere, doğal felaketlere uğrayanlara, şiddet ve sömürünün her biçiminden zarar görenlere ve engellilere özel koruma sağlanmasına büyük önem vermektedir. Çocuklara, kadınlara ve ailelere kaliteli temel hizmetlerin daha yaygın biçimde sağlanması çabalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

UNICEF ve ortakları, 2010 yılına kadar Türkiye’de yoksulluk ve eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik sosyal ve ekonomik politikaların etkili biçimde yaşama geçirilebilmesi için çocuklar ve aileleri için ve onlarla birlikte çalışmaktadır.

UNICEF Türkiye’nin ana amacı/girişimi öncelikli beş alanı kapsamaktadır. Bunlar, kız çocuklarının eğitimi; erken çocukluk gelişimi; bağışıklama; HIV/AIDS’le mücadele ve çocukların şiddet, sömürü, istismar ve ayrımcılıktan korunmasıdır.

UNICEF NASIL YARDIM EDİYOR?

UNICEF ve Türkiye’nin 2006–2010 dönemini kapsayan yeni Ülke Programı Eylem Planı (ÜPEP) çocuk koruma, eğitim ve erken dönem çocuk gelişimi alanlarına odaklanmakta, insani kalkınma göstergelerinin düşük olduğu noktaları ve genel olarak düşük gelirli aileleri hedeflemektedir.

Ülke Programı Eylem Planı (ÜPEP) aşağıdaki hedefleri önüne koymuştur:

1- Kaliteli Eğitim:

İlk ve Orta Öğretimde Okula Erişim;

Çocuk Dostu Okul Ortamları…

2- Erken Çocukluk Bakımı ve Öğrenme:

Bebek ve Çocuk Sağlığı;

Bebek ve Çocuk Gelişimi ve Etkili Anne Babalık…

3- Çocukların ve Ergenlerin Korunması ve Katılımı:

Çocuklara Yönelik Daha Gelişkin Bakım ve Koruma Sistemleri;

Ergenlerin Gelişimi ve Katılımı…

4- Savunu, Bilgilendirme ve Sosyal Politika:

Sosyal Politika, Çocuk Hakları Konusunda Bilinçlendirme ve İzleme;

Çocuklar İçin Sosyal Yatırım…

Türkiye’de UNICEF’in Projeleri:

  1. Yaşama En İyi Başlangıç
  2. İyot Yetersizliği Bozukluklarına Karşı Mücadele
  3. Bağışıklama
  4. Kız Çocukların Eğitimi
  5. Çocuk Dostu Okullar
  6. Erken Dönem Çocuk Gelişimi
  7. Çocukların ve Ergenlerin Korunması
  8. Tanıtım-Savunu ve Sosyal Politika Devamını oku