Subliminal Bilinçaltı Telkinleri, Subliminal Bilinçaltı Tekniği, Bilinçaltı Telkin CDleri

2, January 2012 Gönderen  
Yazının kategorisi Diğer

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkinleri Türkiye’de…

UNESCO’nun eğitim uygulamalarında önerdiği, suggestopedia, yani Bilinçaltına yönelik öneri metodu, subliminal bilinçaltı tekniği ile bir araya gelerek Bio-Frekans Bilinçaltı Telkinlerinde hayat buldu.

Değişim Akademisi Eğitim ve Danışmanlık’ın kurucuları Akustik Uzmanı Burak Erdal ve Hipnoz Practitioneer Gökhan Çınaroğlu; yurtdışında reklamcılık, pazarlama, eğitim, hipno-terapi ve kişisel gelişim alanlarında yoğun bir şekilde bilinçaltı tekniklerinin kullanılmasına karşın, Türkiye’de bu alanda yeterli derecede çalışma yapılmadığını ve Degisim Akademisi olarak söz konusu gelişimi vizyon edindiklerini bildirmekteler.

Pazarlama, Askeri eğitim, psikoloji ve kişisel gelişim alanlarında uzun yıllardır kullanılan, bilinçaltına; mesajlar ulaştırarak bilinçaltını yeniden programlama sisteminin adıdır Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin Sistemi. Bir diğer deyişle batıda son 10 yıldır kullanılan türkiye için yeni nesil kişisel gelişim ve dönüşüm aracıdır.

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin Tekniğinin, temelini dayandırdğı 21. Yüzyılın temel bulgusu ise şu sözlerle Gökhan Çınaroğlu taradından özetleniyor:

“İnsanların kimlikleri, kişilikleri, ve edindikleri sıfatlar dışarda keşfedilmeyi bekleyen mutlak gerçekler değildir, herşey zihin yapısında örülü düşünce kalıplarında yatmaktadır.”

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkinler üç farklı fonksiyonu yerine getirerek kişisel değişimi sağlamaktadır.

1. “Bilinç” bariyerini safdışı bırakır.

2. Beyni alfa evresine sokarak, Beyni yarı hipnotik, (alıcı hale) getirir.

3. Bilinçaltı Olumlama Mesajlarını veya telkin kalıplarını transfer eder.

İşte sözkonusu üç fonksiyonu, gelişen audio teknolojisi, nörobilim bulguları ve NLP tekniklerini kombine ederek bio-frekans sistemi, kişisel gelişim ve değişimi bireyin zihninde başlatmayı hedefler.

Özgüven, Dışa-Dönük Kişilik, Hafıza Geliştirme gibi, temelinde bilinçaltı zihin haritasının önemli rol oynadığı bir çok konuda, bireyin bilinçaltı söylem kalıplarını, bireyin arzu ettiği değişim doğrultusunda programlamayı sağlar.

Kuantum Düşünce Yönteminin temelini oluşturan kuantum olumlama mesajları, bilinçaltı telkin tekniğinin de yapı taşıdır. Belirli bir konuda pozitif düşünce kalıplarını, var olan yargı ve söylem havuzlarına alternatif olarak bilinçaltı tarafından edinilmesi; bireyin algısını, algısı ise kararlarını, kararları ise bireyin kendisini ve içinde bulunduğu sosyal gerçeği değiştirmektedir.

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin CD, bireylerin, düşünce gücünü tekrar kendi lehlerine dönüştürmeleri için kullanılan birer güçlü kişisel gelişim araçları olarak tanımlanabilmektedir. Bilinçaltını lehine kodlayan birey, aynı zamanda başarılı ve mutlu olmayı öğrenmiş birey olmak anlamına gelmektedir.

Degisimehazirim.com resmi websitesini ziyaret edebilirsiniz.