Hacı Ormanoğlu TedxReset Videosu, Hacı Ormanoğlu Eğitim Gönüllüsü

1, May 2011 Gönderen  
Yazının kategorisi En Güzel Videolar, Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bu videoyu izlerken duygulanıp, gururlanıp ağlayacaksınız. Bir köy öğretmeninin, zor şartlar altında, bıkmadan inatla, o köy çocuklarına vermek istediklerini göreceksiniz. Hacı Ormanoğlu, gönülden bağlandığı öğretmenlik mesleğinde birebir yaşadıklarını Boğaziçi Üniveristesin’de düzenlenen TedxReset seminerlerinde bir çok akademisyen ve iş dünyası yöneticilerine anlattı. Salonda gözyaşlarını tutamayanlar ve sunum sonunda Hacı Ormanoğlu’nu ayakta alkışlayanlar oldu.

Hacı Ormanoğlu, hayattan öğrendiklerini artık tek başına taşımak istemeyen bir Eğitim Gönüllüsü! Eğitimde en kalıcı öğrenmenin “Uygulamalı Eğitim” ile başarılacağına inanmakta ve Model Öğretmenlik kavramını bilgisi dahlinde çevresiyle paylaşmaktadır.

İşte size o duygu yüklü ve bir o kadar da eğlenceli Köy Öğretmeni HacıOrmanoğlu’nun videosu

Hacı Ormanoğlu – TEDxReset Talk 2011 from TEDxReset on Vimeo.

Doğamızı Korumak, Doğa İçin Çal Videosu

4, January 2010 Gönderen  
Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bu yazımızda sizlere Agaclar.net ve DogaIcinCal.com‘dan bahsetmek istedik. Doğamız için hep beraber neler yapabiliriz sorusunun yanıtlarını bu sitelerde bulabilirsiniz. Bu siteleri ve forumları yapanların ellerine yüreklerine sağlık. Umarım Türkiye’de bu tür faydalı sitelerin sayısı artar.

Siz onu umursamazsanız, doğa sizi hiç umursamaz…

Doğa’nın bize değil, gerçekte bizim varolmak için Doğa’ya ihtiyacımız var! Ve biz, bu gerçekten yola çıkarak amaçlarımını şöyle belirlemişler:

 • Türkiye’deki doğa varlıklarının korunmasına yönelik bilincin, gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmak.
 • Bu amaçla çalışan derneklerin tanıtımını yapmak, eğrisini doğrusunu ortaklaşa saptamak, bir tür, Sivil Toplum Örgütleri öncesi platform oluşturmak
 • Vakıf ve Derneklerin çalışma alanı ya da kapsamı içinde bulunmayan alanları; yine vakıf ve derneklerle işbirliği içerisinde çalışarak doldurmak.
 • Ziyaretçilerimizi katılımcılığa teşvik etmek; ağaç ve doğa dostlarının sevgilerini eyleme dönüştürmesine yardımcı olmak.
 • Mümkün olduğu kadar çok ağacı fotoğraflarıyla birlikte tanıtmak.
 • Üyelerimizin, ağaçların tanıtım alanına serbestçe bilgi girmesi ve yorum yapması için gerekli altyapının sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 • Doğal çevreyi ve ağaçları korumak adına gerçekleştirilecek her türlü projeyi organize etmek ve varolan projelere destek vererek katılımcı olmak…
 • Oluşturduğumuz sürekli büyüyen Fotoğraf Arşivi ile, ağaçseverlere, çocuklara, gençlere ve meslekten arkadaşlara büyük bir kaynak sağlamak.
 • Oluşturduğumuz platformun Türkiye’in en küçük birimlerine kadar yayılmasını sağlayarak referans gösterilen bir oluşum olmak ve bunu sürdürmek.

Aşağıdaki videoyu sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim. Her karesinde başka mesajlar veriliyor. Gerçekten süper bir video hazırlanmış. “Uzun ince bir yoldayım…” Aşık Veysel’e de sonsuz sevgilerimizi bu sayfalardan gönderiyoruz…

Doga icin Cal 2 / Uzun ince bir yoldayim – official video from Doğa için çal.

http://www.agaclar.net/

http://www.dogaicincal.com/

Unicef Türkiye, Sosyal Sorumluluk Dernekleri

1, October 2009 Gönderen  
Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.

UNICEF, birçok ülkede işbirliği yaptığı bütün kuruluşlarla birlikte dünya topluluğunun benimsediği sürdürülebilir insani kalkınma hedeflerine ulaşılması ve Birleşmiş Milletler kuruluş bildirgesinde yer alan barış ve sosyal ilerleme vizyonunun gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Bu anlamda UNICEF TÜRKİYE’nin yaptığı çalışmaları ve projelerini, daha fazla destek görmesi umuduyla sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Ülke Temsilciliği çalışanları, ÜPEP çerçevesinde, hükümet kuruluşları, çocuklar ve aileleri, sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler kardeş kuruluşları, AB, Dünya Bankası ve çocuk haklarının savunumu ve desteklenmesiyle yakından ilgili diğer kuruluşlarla temas halinde aktif programlar yürütmektedirler.

UNICEF en dezavantajlı konumda olan çocuklara, yani savaş kurbanlarına, aşırı yoksulluk içindekilere, doğal felaketlere uğrayanlara, şiddet ve sömürünün her biçiminden zarar görenlere ve engellilere özel koruma sağlanmasına büyük önem vermektedir. Çocuklara, kadınlara ve ailelere kaliteli temel hizmetlerin daha yaygın biçimde sağlanması çabalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

UNICEF ve ortakları, 2010 yılına kadar Türkiye’de yoksulluk ve eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik sosyal ve ekonomik politikaların etkili biçimde yaşama geçirilebilmesi için çocuklar ve aileleri için ve onlarla birlikte çalışmaktadır.

UNICEF Türkiye’nin ana amacı/girişimi öncelikli beş alanı kapsamaktadır. Bunlar, kız çocuklarının eğitimi; erken çocukluk gelişimi; bağışıklama; HIV/AIDS’le mücadele ve çocukların şiddet, sömürü, istismar ve ayrımcılıktan korunmasıdır.

UNICEF NASIL YARDIM EDİYOR?

UNICEF ve Türkiye’nin 2006–2010 dönemini kapsayan yeni Ülke Programı Eylem Planı (ÜPEP) çocuk koruma, eğitim ve erken dönem çocuk gelişimi alanlarına odaklanmakta, insani kalkınma göstergelerinin düşük olduğu noktaları ve genel olarak düşük gelirli aileleri hedeflemektedir.

Ülke Programı Eylem Planı (ÜPEP) aşağıdaki hedefleri önüne koymuştur:

1- Kaliteli Eğitim:

İlk ve Orta Öğretimde Okula Erişim;

Çocuk Dostu Okul Ortamları…

2- Erken Çocukluk Bakımı ve Öğrenme:

Bebek ve Çocuk Sağlığı;

Bebek ve Çocuk Gelişimi ve Etkili Anne Babalık…

3- Çocukların ve Ergenlerin Korunması ve Katılımı:

Çocuklara Yönelik Daha Gelişkin Bakım ve Koruma Sistemleri;

Ergenlerin Gelişimi ve Katılımı…

4- Savunu, Bilgilendirme ve Sosyal Politika:

Sosyal Politika, Çocuk Hakları Konusunda Bilinçlendirme ve İzleme;

Çocuklar İçin Sosyal Yatırım…

Türkiye’de UNICEF’in Projeleri:

 1. Yaşama En İyi Başlangıç
 2. İyot Yetersizliği Bozukluklarına Karşı Mücadele
 3. Bağışıklama
 4. Kız Çocukların Eğitimi
 5. Çocuk Dostu Okullar
 6. Erken Dönem Çocuk Gelişimi
 7. Çocukların ve Ergenlerin Korunması
 8. Tanıtım-Savunu ve Sosyal Politika Devamını oku

Cevreciyiz.com, Sosyal Sorumluluk Portalı

30, September 2009 Gönderen  
Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

“Yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam” için gelecek kuşaklara daha sağlıklı fiziki ve sosyal çevre bırakmanın eğitim ve bilginin paylaşımıyla olabileceğine inanan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), bu inançla “Önceliğimiz Çevre” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında oluşturulan Cevreciyiz.com portalı hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Portalın amacı; çevre konusunda ilgili tüm kesimleri (kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bireyler, gençler, çocuklar) bir araya getirecek bir platform oluşturmak, toplumun çevre bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak, 7’den 70’e bireylerin doğayı sahiplenme duygusu geliştirerek olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmaktır.

Hızla değişen dünyamızın gündeminde, insanlığın en büyük ortak sorunu ve endişesi haline gelmiş olan çevre ve çevresel dengelerin bozulması giderek daha fazla önem taşımakta…

Cevreciyiz.com, bir yandan çevreyle ilgili haberlerin en güncel platformu olmayı hedeflerken diğer yandan doğa dostu yaklaşımları ve davranış biçimleriyle nasıl mutlu bir çevre ve dünya yaratılabileceğini, doğanın dostluğunun bize neler kazandırabileceği konusundaki değişik görüşleri de aktarmayı amaçlamaktadır.

Cevreciyiz.com’da akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, konuya ilgisi olan tüm profesyonellerin araştırma, makale ve yazıları yer alıyor. Ayrıca, özel çevre dosyaları, çevre mevzuatları, kurumsal anlamda mevzuata uyum için yapılması gerekenler, bireysel ve kurumsal başarı hikâyeleri, ünlü doğa fotoğrafçılarının sanal fotoğraf sergileri, Türkiye’nin ve dünyanın çevre ajandası, çevresel yaklaşımları veya riskleri ölçen ve yapıcı öneriler getiren yaklaşımlar da yer alacak.

Cevreciyiz.com daha iyi bir dünya oluştururken çocukların ve gençlerin öneminin büyük olduğu inancıyla hazırlanan özel bölümlerle, çevre konusunda bulabilecekleri bilgileri ve doğanın korunmasına yardımcı olabilecekleri küçük yöntemleri paylaşıyor, çevreye olan saygı ve sevginin geliştirilmesinde özellikle gençlerin ve çocukların desteğini kazanmayı arzuluyor.

Siz de çevre konusunda duyarlıysanız ve artık bu sorunun toplum içinde önemli bir bilinç düzeyine ulaşmasına ve çevre sorunlarına karşı çözüm üretilmesine katkıda bulunmak için bu platforma destek verin. Ayrıntılı bilgi için… http://www.cevreciyiz.com/

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Sosyal Sorumluluk Dernekleri

29, September 2009 Gönderen  
Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan depremle birlikte birçok sivil toplum örgütü kuruldu ya da zaten var olanlar çeşitli büyüme ve gelişmeler gösterdiler. (SKYGD) Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği de, depremin sıkıntılarının giderilmeye çalışıldığı ortamda bir grup gönüllü tarafından 2000 yılında kuruldu. Birikmiş sorunlara ve özellikle de risk altındaki çocuklara yönelik projeler üreten ve bunları öncelikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İşbirliği ile yürüten derneğin çalışmalarını sizlerle paylaşıyoruz.

Kuruluş öyküsünü; “savaş, terör, doğal afet ve benzeri herhangi bir nedenle; eğer bir bölgede, şehirde,  köyde vb. insanların sosyal ve kültürel hayatlarında bir bozulma yaşanmışsa, bunlar yapılamaz hale gelmişse, tekrar yapabilir/yapılabilir kılmak” olarak niteleyen SKYGD, yedinci yılını geride bıraktı.

Bir ihtiyaç üzerine kurulmuş olan dernek, depremin sadece binaları yıkmadığı, insanların beyinlerinde, ruhlarında ve belki de zaten çok az olan sosyal-kültürel yaşamlarında da ciddi yıkımlara neden olduğunu fark etti. Deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Sivil Koordinasyon Merkezi çatısı altında toplanan binlerce gönüllüden, aralarında tiyatrocular ve ressamların da olduğu bir grup, ihtiyaç gördükleri noktalara (yetersizliklere, eksiklere, vs.) kendi profesyonel alanlarıyla destek sunmaya karar verdiler.

SKYGD’nin asıl işi, sorunlara alternatif, iyi ve sağlıklı çözümler üretip, kamu kurumlarının bunu uygulaması için baskı oluşturmaktır. Bu nedenle SKYGD, ülkeyi yönetenlerin, sorunların çözümü için üretilen projelere sahip çıkmalarını istiyor.

SKYGD, kurulduğu 2000 yılından bu yana devlet kurumları, yerel idareler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde risk altındaki çocuklara yönelik programlar yürütmektedir. Hedef grupların sorun alanlarına yönelik, onların sahiplenebileceği ve birebir uygulayıcısı olabileceği projeler ve programlar üretmiştir.

Derneğin özellikle risk altındaki çocukları kapsayan çalışmalarının nedenleri:

 • Eğitim olanaklarından yeterince faydalanamamaları…
 • Sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaları…
 • Çocukların haklarını koruyan yasalar ve hükümet politikaları yeterli düzeyde olmadığı için.
 • Risk altındaki çocuk gruplarına dair toplumsal duyarlılığın yeterli düzeyde olmadığının görülmesi…
 • Çocukların sorun ve çatışma çözme, öfkeyi kontrol etme ve iletişim kurma gibi sosyal becerilerinin yeterince gelişmiş olmaması…
 • Çocukların model alabilecekleri ve ilişki kurabilecekleri yetişkinlere ihtiyaç duymaları…
 • Çocukların yaşadıkları çevrede ve ülke gündeminde, farklılıklara kapalı bir birlik-beraberlik söyleminin hâkim olduğu, farklılıkların zenginlik olarak değil bir problem olarak sunulduğu bir anlayış sergilenerek ayrımcılık yapılması Devamını oku

Sonraki sayfa »