Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Sosyal Sorumluluk Dernekleri

29, September 2009 Gönderen  
Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan depremle birlikte birçok sivil toplum örgütü kuruldu ya da zaten var olanlar çeşitli büyüme ve gelişmeler gösterdiler. (SKYGD) Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği de, depremin sıkıntılarının giderilmeye çalışıldığı ortamda bir grup gönüllü tarafından 2000 yılında kuruldu. Birikmiş sorunlara ve özellikle de risk altındaki çocuklara yönelik projeler üreten ve bunları öncelikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İşbirliği ile yürüten derneğin çalışmalarını sizlerle paylaşıyoruz.

Kuruluş öyküsünü; “savaş, terör, doğal afet ve benzeri herhangi bir nedenle; eğer bir bölgede, şehirde,  köyde vb. insanların sosyal ve kültürel hayatlarında bir bozulma yaşanmışsa, bunlar yapılamaz hale gelmişse, tekrar yapabilir/yapılabilir kılmak” olarak niteleyen SKYGD, yedinci yılını geride bıraktı.

Bir ihtiyaç üzerine kurulmuş olan dernek, depremin sadece binaları yıkmadığı, insanların beyinlerinde, ruhlarında ve belki de zaten çok az olan sosyal-kültürel yaşamlarında da ciddi yıkımlara neden olduğunu fark etti. Deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Sivil Koordinasyon Merkezi çatısı altında toplanan binlerce gönüllüden, aralarında tiyatrocular ve ressamların da olduğu bir grup, ihtiyaç gördükleri noktalara (yetersizliklere, eksiklere, vs.) kendi profesyonel alanlarıyla destek sunmaya karar verdiler.

SKYGD’nin asıl işi, sorunlara alternatif, iyi ve sağlıklı çözümler üretip, kamu kurumlarının bunu uygulaması için baskı oluşturmaktır. Bu nedenle SKYGD, ülkeyi yönetenlerin, sorunların çözümü için üretilen projelere sahip çıkmalarını istiyor.

SKYGD, kurulduğu 2000 yılından bu yana devlet kurumları, yerel idareler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde risk altındaki çocuklara yönelik programlar yürütmektedir. Hedef grupların sorun alanlarına yönelik, onların sahiplenebileceği ve birebir uygulayıcısı olabileceği projeler ve programlar üretmiştir.

Derneğin özellikle risk altındaki çocukları kapsayan çalışmalarının nedenleri:

  • Eğitim olanaklarından yeterince faydalanamamaları…
  • Sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaları…
  • Çocukların haklarını koruyan yasalar ve hükümet politikaları yeterli düzeyde olmadığı için.
  • Risk altındaki çocuk gruplarına dair toplumsal duyarlılığın yeterli düzeyde olmadığının görülmesi…
  • Çocukların sorun ve çatışma çözme, öfkeyi kontrol etme ve iletişim kurma gibi sosyal becerilerinin yeterince gelişmiş olmaması…
  • Çocukların model alabilecekleri ve ilişki kurabilecekleri yetişkinlere ihtiyaç duymaları…
  • Çocukların yaşadıkları çevrede ve ülke gündeminde, farklılıklara kapalı bir birlik-beraberlik söyleminin hâkim olduğu, farklılıkların zenginlik olarak değil bir problem olarak sunulduğu bir anlayış sergilenerek ayrımcılık yapılması Devamını oku