Cevreciyiz.com, Sosyal Sorumluluk Portalı

30, September 2009 Gönderen  
Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

“Yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam” için gelecek kuşaklara daha sağlıklı fiziki ve sosyal çevre bırakmanın eğitim ve bilginin paylaşımıyla olabileceğine inanan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), bu inançla “Önceliğimiz Çevre” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında oluşturulan Cevreciyiz.com portalı hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Portalın amacı; çevre konusunda ilgili tüm kesimleri (kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bireyler, gençler, çocuklar) bir araya getirecek bir platform oluşturmak, toplumun çevre bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak, 7’den 70’e bireylerin doğayı sahiplenme duygusu geliştirerek olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmaktır.

Hızla değişen dünyamızın gündeminde, insanlığın en büyük ortak sorunu ve endişesi haline gelmiş olan çevre ve çevresel dengelerin bozulması giderek daha fazla önem taşımakta…

Cevreciyiz.com, bir yandan çevreyle ilgili haberlerin en güncel platformu olmayı hedeflerken diğer yandan doğa dostu yaklaşımları ve davranış biçimleriyle nasıl mutlu bir çevre ve dünya yaratılabileceğini, doğanın dostluğunun bize neler kazandırabileceği konusundaki değişik görüşleri de aktarmayı amaçlamaktadır.

Cevreciyiz.com’da akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, konuya ilgisi olan tüm profesyonellerin araştırma, makale ve yazıları yer alıyor. Ayrıca, özel çevre dosyaları, çevre mevzuatları, kurumsal anlamda mevzuata uyum için yapılması gerekenler, bireysel ve kurumsal başarı hikâyeleri, ünlü doğa fotoğrafçılarının sanal fotoğraf sergileri, Türkiye’nin ve dünyanın çevre ajandası, çevresel yaklaşımları veya riskleri ölçen ve yapıcı öneriler getiren yaklaşımlar da yer alacak.

Cevreciyiz.com daha iyi bir dünya oluştururken çocukların ve gençlerin öneminin büyük olduğu inancıyla hazırlanan özel bölümlerle, çevre konusunda bulabilecekleri bilgileri ve doğanın korunmasına yardımcı olabilecekleri küçük yöntemleri paylaşıyor, çevreye olan saygı ve sevginin geliştirilmesinde özellikle gençlerin ve çocukların desteğini kazanmayı arzuluyor.

Siz de çevre konusunda duyarlıysanız ve artık bu sorunun toplum içinde önemli bir bilinç düzeyine ulaşmasına ve çevre sorunlarına karşı çözüm üretilmesine katkıda bulunmak için bu platforma destek verin. Ayrıntılı bilgi için… http://www.cevreciyiz.com/