Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Sorumluluk Projeleri

1, June 2009 Gönderen  
Yazının kategorisi Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bu yazımızda sizlere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu‘nun projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Bilinçli her bir birey gibi bu tarz bizleri birbirine bağlayan projelere maddi manevi katkılarda bulunmalıyız.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, bu birey ve grupların hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü yürütmektedir.

  

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’de sosyal hizmet politikasının belirlenmesi, uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında merkezi rol oynayan, sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olmasını sağlayan, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmeti uluslararası standartlarda sunan bir kurum olma özelliği taşımaktadır. Sosyal hizmet anlayışıyla yola çıkan kurum, bu hedefler doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmektedir.

Çocuk esirgeme kurumları

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa çerçevesinde üstlendiği sorumluluğu yerine getirirken bağlı kaldığı İLKELER:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi çerçevesinde insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere bağlı çalışmak.

2. Milli ve manevi değerlere bağlı olmak.

3. Bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek.

4. İşbirliğine açık, tarafsız ve şeffaf olmak.

5. Tüm hizmet verilen kesimlerin ve çalışanların memnuniyetini sağlamak.

 

Özellikle bakıma muhtaç çocuklara yönelik çalışmalar yürüten, bu anlamda koruma programları geliştiren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun başarıyla yürüttüğü PROJELER:

1-      Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi ile

a)      Çocukların, nüfus kayıtları yaptırılmış, okul ihtiyaçları karşılanmış, aileleri ile görüşmeler yapılmış, ayni nakdi yardım sağlanmış vb.

b)     Aileler, gereksinim duydukları sosyal hizmetleri tanıma ve ulaşma olanağı bulmuşlardır. 

c)      Korunmaya muhtaç konuma gelme riski olan binlerce çocuğa önceden ulaşılarak gerekli çalışmalar yapılmış ve hizmetler ulaştırılmıştır. Devamını oku