Sigara Bırakma Kampanyaları

Yazının kategorisi Sektörel Haberler

Sigara kullanımı dünyada önlenebilir en önemli ölüm sebepleri arasında yerini almaktadır. Sigara kullananlarda solunum yolları hastalıkları, kanser, gebelikte erken doğum, düşük ağırlıklı doğum ve infant ölümlerine sık rastlandığı gibi pasif içicilik ise yine kalp ve akciğer hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 yılında hazırladığı raporda, tüm dünyada yaklaşık 1.3 milyar yetişkinin sigara içtiği ve yaklaşık olarak yılda 5 milyon insanın tütün kullanımı sonucu öldüğü ortaya çıkmıştır.

Yurt dışında sigara bırakma

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yapılan araştırmalar sonucu, sigara içen kitlenin çoğunluğunda sigara bırakma isteği olduğu ve belli bir noktada sigara bırakma girişiminde bulundukları gözlemlenmiştir. Ancak sigara bırakma girişiminde bulunanların sadece %2-3’ü gerçekten başarılı olmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada herhangi bir nedenle doktora başvuran sigara içicilerin sadece % 40-52’sine sigarayı bırakması yönünde öneriler verildiği ve sadece % 15’ine sigara bırakma yöntemleri ile tedavi sunulduğu ortaya konulmuştur. Yapılan bu klinik çalışmalar, doktorların sigara içicilerine yapmış oldukları kısa tavsiyelerin bile etkili olduğunu göstermiştir.

Sigara bırakmayla iilgili araştırma

Gross ve ark, yaptıkları çalışmada sigara içicilerin sigara bırakma programlarına sıcak bakmamalarındaki nedenleri araştırmışlardır ve çıkan sonuçta, çevresel ve sosyal faktörlerden çok sigara içenlerin kendi tutum ve inançlarının etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Sigara bırakma programlarına katılmayan sigara içicilerinin, sigara kullanımını bir problem olarak görmedikleri ve bu sebeple yardıma ihtiyaçları olduklarına inanmadıkları görülmüştür. Aynı çalışmada bağımlılık düzeyi ne olursa olsun sigara içicilerinin, sigaradan kaynaklanan hastalıkları hafife aldıkları ve sigara bırakma programlarının yararlarına inanmadıkları ortaya çıkmıştır.

Sigara bağımlılığı, tedavi gerektiren bir hastalık olarak kabul edilmeli, sağlığa olan olumsuz etkileri sigara bağımlılarına anlatılmalı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek tedaviye teşvik edilmesi tüm hekimlerin görevidir.

Yorumlarınız..


Sen de Yorum Yazmak ister misin?