MORA Terapi

Yazının kategorisi Sektörel Haberler

Mora Terapi tedavilerinde kullanılan titreşimler “hayat” denen fenomenin sebebidir. Beraberinde sağlık ve hastalık getirir.

İnsanoğlu sonsuz derecede büyük ancak aynı zamanda sonsuz derecede de küçük elektro-manyetik titreşimlerin içiçe gömülü olduğu veya daha doğru söylemek gerekirse birleşik bir sistemdir. Titreşimler sadece hayatın oluşumunu ve sürmesini sağlamaz, daha ileriki bölümlerde anlatılacağı gibi, titreşimler aynı zamanda bir hastalığın ortaya çıkmasıyla, hatta belki de hastalığın asıl nedeniyle de ilişkilidir.

Beden içinde kendine özgü bir düzende yeniden şekillenirler. Her organ ve her hücrenin kendine özgü bir osilasyon spektrası vardır. Hem osilasyon karakteristiği anlamında (biçim veya tarz) hem de frekansları (saniyedeki osilasyon sayısı) anlamında kendine özgüdür. Bu osilasyonların korunması hücrenin (Popp) [2], organın, doku veya vücudun tamamının içindeki rezonans üretme kapasitesine bağlıdır. Bunun bozuk veya tamamen noksan olması halinde; tutarsız, uygunsuz, hastalık üreten elektro-manyetik dalgalar gelişebilir. Yaşayan her organizma içinde doğasına özgü olarak bulunan, kendini iyileştirme daha doğrusu kendini düzenleme mekanizması bu patolojik dalgaları yok edemezse hastalık meydana gelir. Patolojik titreşimler her organizma içinde daima bulunur. Ancak yukarıda anlatılan kendini düzenleyen mekanizma bozulduğunda hastalık kendini gösterir. Hastalık, patolojik osilasyonların uzun süre devam etmesiyle patolojik fenomenleri veya tepkimeleri tetikleyen durum olarak tanımlanabilir.

Bu titreşimlerin elektro-manyetik olduğu çalışmalarım sayesinde kanıtlanmıştır. Bu çalışmalardan diğer konularla birlikte ileriki bölümlerde bahsedilecektir.
Hastanın vücudu içinde varolan bu osilasyonların tedavi amaçlı kullanımı tamamen yepyeni bir fikirdi. Fizik, matematik, elektrik ve elektronikte bilindiği gibi, mevcut bir osilasyon, kendisiyle karşı tepkimeye girecek aynı boyutta ve frekansta bir karşı osilasyonla karşılaştığında dengelenerek ofset ya da nötralize olabilir veya yokolabilir. Bunu yaparken dört boyutun hesaba katılması gerekir: uzunluk, genişlik, yükseklik ve zaman. Başka bir deyişle, osilasyon ve karşı osilasyonun aynı dalga boyunda ve eşit güçte olması, özellikle eşit olarak hizaya gelmesi ve aynı anda meydana gelmesi gerekir.

Böylesi bir işlem, yani titreşimlerin ortadan kaldırılması (blotting out) MORA terapisinde meydana gelir. Amaç, hastanın bünyesinde bulunan patolojik elektro-manyetik osilasyonların yok edilerek durumunun daha iyi olmasını sağlamak ve iyileşmeyi mümkün kılmaktır.

Patolojik osilasyonları tamamen yoketmek mümkün olursa, vücudun kendini iyileştirme mekanizmaları engellenmeden tüm güçlerini ortaya koyabilirler. Bu, tedaviden önce mümkün değildi çünkü, tam da bu patolojik osilasyonların varlığıyla engellenmiş veya ket vurulmuş haldeydiler.

MORA Terapisi patolojik osilasyonları yok eder. Bunun anlamı, olaylar zincirinde elektro-manyetik osilasyonlar biyokimyasal değişikliklerin önünde geldiğinden, terapi süresince hastalığın temel nedeni olan engelleyici, bloke edici veya zarar verici herşeyi ortadan kaldırmasıdır.

Uygulanan enerjiler açısından MORA Terapisi tamamen fizyolojik alanda kalmaktadır. Tedavi süresince, ilaç ve radyasyonda olduğu gibi yabancı enerjiler kullanılmaz, sadece patolojik enerjiler alınır ve yokedilir. Büyük oranda farkedilir rahatlamanın sadece bu yöntemle olabilmesi akla yatkındır. Bu durum, bir insanın farkında olmadan sırtında bir çanta taşımasına benzetilebilir. Çanta birden alındığında insan büyük bir rahatlama hisseder ve artık çantayı taşımadığından, eskiye göre daha çok enerjisi olur.

Mora Terapi alternatif tıpta bir devrimdir

Bedeni engelleyici ve rahatsız edici enerji tıkanıklıklarından bu şekilde arındıran bir terapi, mutlaka başka türde terapilerden önce uygulanmalıdır. Daha önce anlatıldığı gibi MORA Terapisi, bedenin daha çok enerjiye sahip olmasını sağladığından, takip eden başka terapiler için daha iyi koşullar sağladığı gibi bir çok durumda bu ardıl terapileri gereksiz kılar.

Mora Terapi Özellikleri

MORA Terapisinde ilaç kullanılmaz. Buna rağmen, daha doğrusu bunun sayesinde doktorun yaratıcılığını gerektiren çok yönlü ve bütün bir terapidir. Günümüzde yöntem, pek çok terapistin sunduğu tedaviler arasında yerini almıştır.

Mora Terapinin uygulama alanları

MORA Terapisi aynı zamanda ilaç kullanımını da azaltır. Bundan herkesin memnun olması gerekir. Yine de bu terapinin özenle belirtmek istediğim başka bir özelliği bulunmaktadır. Şikayetlerinin ilaç kullanmadan yok olduğunu, hatta bundan sonra ilaç kullanma gerekliliği duymadığını gören hastaları, kendi bedenleri ve sağlıkları ile iligili daha fazla sorumluluk almaya yöneltebilir. Bunun gerçekten de herkes tarafından tercih edilmesi gerekir.

Mora Terapi yöntemiyle bağımlılık ve alerji tedavileri ve kilo verme başta olmak üzere çok farklı alanlarda tedaviler yapılmaktadır. Denge Mora Terapi Merkezi Taksim Gümüşsuyunda bu tedaviler Dr. Murat Besler kontrolünde yapılmaktadır.

Yorumlarınız..


Sen de Yorum Yazmak ister misin?