Girişimci Kime Denir?

Yazının kategorisi Sektörel Haberler

En kısa tabiriyle girişimcinin kim olduğunu özetlemek gerekirse, girişimci kar elde etme düşüncesiyle risk sorumluluğunu yüklenen kişidir diyebiliriz.Gerek mal, gerekse hizmet üretmek için, koşulları sağlayan kişi olarak da nitelendirilen girişimci, risk sorumluluğunu üstlenir. Girişimcinin asıl amacı kar elde etmektir ama sadece bu düşünceyle yola çıkılmaz. Maddi bir girişimin söz konusu olmadığı durumlarda yapılan çalışmaların adına girişimcilik demek doğru olmaz. Yetenek, bilgi ve cesaret gibi 3 ana unsurdan oluşan girişimciliği, yöneticilik olarak algılamak bizi yanlışa sevk eder. Detaylı olarak değerlendirdiğimizde girişimcilerde bulunması gereken temel nitelikler şunlardır;

Güvenilirlik esasının en önemli unsur olduğu unutulmamalı ve ayrıca kişinin kendine güveni olmalıdır.
Gerektiğinde vazgeçip, geri dönüş yapmayı bilmeli ve olaya yeni bir başlangıç yapabilmelidir.
Ortaya çıkan sonuçları iyi analiz ederek, gerektiğinde risk alabilmelidir.
Sıradan değil, yaratıcı özelliklere sahip olmalıdır.
Girişimciliğin en önemli unsurlarından biri de cesaret sahibi olması gerektiğiyle ilgilidir.
Hem kendini hem de toplumun menfaatlerini gözetebilmelidir.
Yeni fikirler üretmeye açık olmalı, bunun yanında yaşama pozitif bakmalıdır.
Karar verdiği işin peşini bırakmamalı, takipçi olmalıdır.
Başarıya odaklanmak önemli ilkelerden biridir.
Zaman zaman doğacak olan yeni fırsatları iyi değerlendirmelidir.
Yaşama kapalı bir bakış yerine, yenilikçi anlayışla değişime açık olmalıdır.
Verimli olabilmesi için yaptığı işi mutlaka sevmesi gerekir.
Analizimizi genel olarak değerlendirdiğimizde, KOBİ’lerin sahibi olan kişilerin bu özelliklerin belli bir kısmına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Yapılan araştırmaları değerlendirdiğimiz zaman KOBİ sahiplerinde bulunan özellikleri şu şekilde özetleyebiliriz;

Girişimcilik hisleri oldukça güçlüdür.
Çalışma tercihleri genel olarak bağımsızcadır.
Doğabilecek ekonomik fırsatları kullanmayı amaçlarlar.
Yatırım yöntemlerini toplumsal ilkeler doğrultusunda belirlerler.
Mensubu bulundukları aile mensuplarına istihdam imkanı sağlarlar.
Yönlenecekleri alanları kendi yeteneklerine göre belirlerler.
Elde edecekleri sonuçların nesnel ve hızlı olmasını isterler.

Alt alta sıraladığımız bu maddelerden de fark edildiği gibi, KOBİ sahiplerinin yeniliğe yönelik çalışmalara biraz kapalı olduğunu gözlemleyebiliriz. Bunun yanında bağımsız çalışma sistemi ve yeteneğe göre alan seçimi de KOBİ’lerdeki yönetim sisteminin neden tek kişiden oluştuğunu açıkça ortaya koyuyor.

Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz gibi her girişimciyi iyi bir yönetici olarak nitelemek doğru olmaz. Kuşkusuz, ‘girişimcilerin yöneticilik vasfı yok’ demek de tam anlamıyla doğru olmayacağı gibi benzer konularda kıyaslanabilecek örnek bulmak epey zordur.

Yorumlarınız..


Sen de Yorum Yazmak ister misin?